Συνεργασία με πιστοποιημένους διεθνείς οργανισμούς NLP 2023-02-09T13:49:51+00:00

Συνεργασία με πιστοποιημένους διεθνείς οργανισμούς NLP

Η Dynamic Equilibrium System (DES), είναι μια πρωτοπόρος και καταξιωμένη εκπαιδευτική εταιρία με πολυετή διεθνή εμπειρία και παγκόσμιες συνεργασίες και διακρίσεις. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο NLP, η εκπαιδευτική ομάδα:

  • Εκπροσωπεί αποκλειστικά σε Ελλάδα και Κύπρο τον παγκόσμιο οργανισμό INLPTA (International NLP Trainers Association).
  • Εκπροσωπεί διεθνώς το ANLP (Association for NLP).
  • Εκπροσωπεί τον σύνδεσμο της Meta International (από τον συν-δημιουργό του NLP, Frank Pucelik).