Έρευνα: Σύγχρονες προκλήσεις στελέχωσης των επιχειρήσεων

Στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν κρίσιμες πτυχές για την επιτυχία και την ανταγωνιστικότητα τους. Η επιλογή του σωστού προσωπικού είναι αναμφίβολα μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνουν οι εργοδότες, καθώς επηρεάζει την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Η έρευνα που παρουσιάζουμε εστιάζει στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη του προσωπικού, με δεδομένα που συλλέχθηκαν από προγενέστερες έρευνες που διεξήχθησαν κυριώς από τον φορέα CIPD από το 2019 έως το 2022. Αυτή η έρευνα αποκαλύπτει την σημασία της σωστής πρόσληψης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της επιχείρησης.

Από τις αρχές του 2019, υπολογίζεται ότι το κόστος της μη αναγνώρισης της εξαπάτησης στις αιτήσεις εργασίας μπορεί να κοστίσει τους εργοδότες 4k- 6k€ ανά λάθος πρόσληψη στην Μεγάλη Βρετανία. Η λήψη των σωστών αποφάσεων στις προσλήψεις είναι απαραίτητη, ακόμα περισσότερο μπροστά στην οικονομική αβεβαιότητα των καιρών, και καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη την στιγμή που η ζήτηση είναι μεγάλη και η προσφορά μικρή. Σε αυτό το περιβάλλον μετά την ύφεση, το καθήκον της πρόσληψης του καλύτερου ταλέντου παρουσιάζει σίγουρα ορισμένες προκλήσεις για το Στέλεχος του Ανθρωπινου Δυναμικού.

Συγκεκριμένα, η ερεύνα υποστηρίζει ότι το άμεσο κόστος προσλήψεων ανά άτομο στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται έως και 4,000€ – αυξάνοντας το στα 6,125€, όταν οι οργανισμοί υπολογίζουν επιπλέον το σχετικό κόστος κύκλου εργασιών. Για τους εργαζομένους σε διευθυντικές θέσεις και θέσεις ευθύνης, οι δαπάνες αυτές είναι σημαντικά υψηλότερες, από 7.750€ έως και 11.000€.

Αυτά αφορούν τις άμεσες δαπάνες. Όσον αφορά τις έμμεσες δαπάνες τα πράγματα διαφοροποιούνται καθώς είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Παρακάτω φαίνονται οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές:

– Κακή απόδοση

– Μειωμένη παραγωγικότητα

– Προϊόντα ή υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας

– Δυσαρεστημένοι πελάτες ή άλλοι ενδιαφερόμενοι

– Χαμηλό ηθικό των εργαζομένων

Σύμφωνα με την έρευνα του CIPD, το 25% των εργοδοτών θα έπρεπε να αποσύρει τις αγγελίες θέσεων εργασίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι δήλωσαν εσφαλμένα στοιχεία στις αιτήσεις τους. Έχει αναφερθεί ότι το 39% των βρετανικών οργανώσεων είχαν προσλάβει έναν υπάλληλο, ο οποίος αργότερα βρέθηκε να έχει ψευδείς δηλώσεις στην αίτησή του. Οι πρόσφατες υποθέσεις υψηλού προφίλ εναντίον πρώην στελεχών του NHS αποτελούν μαρτυρία για αυτό, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η απάτη στο βιογραφικό σημείωμα δεν περιορίζεται μόνο στους Junior υποψήφιους αλλά και από ανθρώπους σε Senior θέσεις.

Με όλο και περισσότερους υποψηφίους που κατασκευάζουν ή υπερβάλλουν τα βιογραφικά τους για να ξεχωρίζουν σε μια ανταγωνιστική αγορά ή στην πιο ακραία περίπτωση, να διαπράξουν απάτη απέναντι σε έναν οργανισμό, η εξεύρεση τρόπων περιορισμού της αβεβαιότητας στη διαδικασία πρόσληψης είναι πιο σημαντική από οτιδήποτε άλλο για τα τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και τα  HR Agencies. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι το 66% των εργοδοτών συμφώνησε ότι οι υποψήφιοι υπερβάλλουν στις δεξιότητες και τις ικανότητες στα βιογραφικά τους, καθώς και ότι ένα τεράστιο 78% των αιτούντων υπερβάλει για τον εαυτό του.

Σχετική έρευνα (Monster Future of Work) που έγινε σε εργαζομένους το 2021 μας δίνει τα παρακάτω στατιστικά:

  • Το 60% ανέφερε ότι ήταν εξειδικευμένο σε δεξιότητες ενώ κατείχαν βασικές γνώσεις
  • >50% σημείωσε ότι εργάστηκε σε ορισμένες θέσεις περισσότερο χρονικό διάστημα με σκοπό να παραλείψει εσκεμένα έναν εργοδότη
  • Το 45% έδωσε ψευδή λόγο για να εγκαταλείψει τη δουλειά
  • Το 42,25% κατασκεύασε προυπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις
  • Το 41,25% χρησιμοποίησε έναν τίτλο διευθυντή όταν ο πραγματικός τίτλος ήταν υπεύθυνος
  • Το 39,25% ισχυρίστηκε ότι είχε πτυχίο από ένα αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο αντί για το πραγματικό του

Μία άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα HR τμήματα είναι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για καλά καταρτισμένα ταλέντα. Το 70% των οργανισμών αναφέρει αύξηση του ανταγωνισμού για καλά καταρτισμένο ταλέντο τον τελευταίο χρόνο και το 81% αυτών προσπάθησε να καλύψει κενές θέσεις, με το 77% να αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εντοπισμό κατάλληλων υποψηφίων. Επιπλέον, η πρόσληψη για ανώτερες και εξειδικευμένες θέσεις (58%) ήταν πιο προκλητική από την προσέλκυση χαμηλά εξειδικευμένων υποψηφίων (26%). Τέλος, το μέσο κόστος πρόσληψης ανώτερων διευθυντικών στελεχών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (3,000€), ενώ το μέσο κόστος πρόσληψης άλλων υπαλλήλων αυξήθηκε (2022: 1,500€, 2021: 1,000€).

Η διατήρηση των ταλέντων μέσα στον οργανισμό γίνεται πιο δύσκολη με το 60% να αναφέρει δυσκολίες σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Το 37% των οργανώσεων ξεκίνησε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της διατήρησης των υπαλλήλων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2021 ήταν 29%. Περίπου 2/5 των οργανώσεων προβλέπουν αύξηση στον προΰπολογισμό τους για την πρόσληψη και διαχείριση των ταλέντων τον επόμενο χρόνο.

Η συγκεκριμένη έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα HR στελέχη σήμερα. Να αναδείξει την ανάγκη για εκπαίδευση σε μη λεκτικές τεχνικές επικοινωνίας και αποκωδικοποίηση της πραγματικής ιστορίας πίσω από τις λέξεις των ανθρώπων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση υποψηφίων σε συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού. Τέλος, επιχειρεί να εξηγήσει για ποιους λόγους κρίνεται απαραίτητη η γνώση και οι δεξιότητες αναγνώρισης των συναισθημάτων του άλλου ατόμου μέσω των Μικρο-Εκφράσεων του Προσώπου και της Γλώσσας του Σώματος για τα HR στελέχη, με απότερο σκοπό να καταφέρουν να εντοπίσουν, εκπαιδεύσουν και κυρίως να διατηρήσουν τα ταλέντα στις ομάδες τους.

 

R&D:

Η Dynamic Equilibrium System και ο Νίκος Φραγκιάς επίσημος συνεργάτης του Paul Ekman Group International με πολυετή εμπειρία στη Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Behavioral Analyst & Deception Expert, Psychotherapist, έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένα προγράμματα στην ανάπτυξη ικανοτήτων του σύγχρονου στελέχους Ανθρωπίνου Δυναμικού με σκοπό να τον εφοδιάσουν με τις Ικανότητες και Γνώσεις αυτές.

 

2023-11-02T15:08:39+00:00